چه وقت کم تر فکر کنیم! بررسی پاره ای از مفاهیم یادگیری ماشینی از یک دیدگاه فلسفی

معلم ریاضی درس جدید رو شرو‌ع کرد و بدون مقدمه شرو‌ع به نوشتن فرمول کرد، اما من پافشاری کردم که قبل از ارائه فرمول فلسفه آن را شرح دهد، بعد از کمی کش‌مکش مجبور شدم کلاس را ترک کنیم.

ادامه...

TPU چگونه کار میکند؟

TPU یا واحد پردازش تنسور یک نوع مدارمجتمع با کاربرد خاص (Application-specific integrated circuit)هست که توسط گوگل به طور خاص برای کارهای یادگیری ماشین توسعه داده شد. در حال حاضر بسیاری از محصولات گوگل اعم از مترجم، دستیار جستجو ، جیمیل و … از این واحد های پردازش استفاده میکنند.

ادامه...