شبکه های عصبی نوری

مقاله ای که امروز میخواهیم بررسی کنیم یادگیری عمیق با مدارهای نانو فوتونیک منسجم نام دارد. نانو فوتونیک در واقع شاخه ای از مهندسی برق، وفناوری نانو می‌باشد که به بررسی رفتار نور و برهم‌کنش‌های بین نور و ماده در مقیاس نانو، یعنی در اندازه هایی که کوچکتر از طول موج نور و فراتر از حد پراش نور است میپردازد.با استفاده از این تکنولوژی فتونی می توان شبکه های عصبی را سریعتر اجرا کرد.

ادامه...

دو مقاله ای که به هوش مصنوعی این امکان را دادند که صدا،متن وبینایی را به هم پیوند زنند

اگه ما میخواهیم رباط هایی که در آینده ساخته میشوند فرمانپذیر باشند، نیازهست که آنها محیط اطرافشان را کاملا درک کنند . به عنوان مثال اگریک رباط سروصدایی شبیه پارس کردن یک سگ را میشنود باید بداند که چه چیزی آن را ایجاد میکند؟ باید بداند که یک سگ چه شکلی است و به چه چیزی نیاز دارد؟

ادامه...