معماری MobileNets و Xception -بخش دوم-

در پست قبلی دو عملیات کانولوشن به نام های کانولوشن نقطه ای(pointwise) و کانولوشن بر حسب کانال(depthwise) را بررسی کردیم و نشان دادیم که با جدا کردن کانولوشن در دو جهت مکانی و کانال تعداد پارامتر ها و هزینه محاسبات کاهش پیدا میکند.

ادامه...

معماری MobileNets و Xception -بخش اول-

مقاله ای که اخیرا توسط گوگل منتشر شد یک معماری جدید است به نام MobileNets که برای سیستم هایی تعبیه شده مثل موبایل بهینه سازی شده است. در هسته اصلی این معماری از کانولوشن بر حسب کانال تفکیک پذیر (depthwise separable convolution) برای ساخت یک شبکه عصبی سبک استفاده شده است .

ادامه...